ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР   ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР
 
 • Абделлатиф ЕЛ ХАНШИ ЕЛ АМРАНИ - Cъсобственик
 • Дипломиран инженер по телекомуникации
 • Опит във воденето на фирми - 10 години
 • Опит в информатиката - 20 години
 • Опит в областта на системите за сигурност - 15 години
 • Работни езици - Арабски, Немски, Френски, Английски
 • email : elamrani @ 3tech.ma
 • Ростислав ВЛАЕВ - Cъсобственик
 • Дипломиран строителен инженер, пътно строителство
 • Опит във воденето на фирми - 25 години
 • Опит в информатиката - 30 години
 • Опит в областта на системите за сигурност - 15 години
 • работни езици - Български, Немски, Френски, Английски, Руски, Испански
 • email : r.vlaev @ 3tech.ma
     
  ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР  
 
 • Абделлазиз ЗУАОУИ
 • Счетоводсво и Финанси
 • Опит в счетоводство и фирмени дела - 15 години
 • Опит в управление на човешки ресурси - 15 години
 • Опит в информатиката - 10 години
 • email : a.zouaoui @ 3tech.ma